Тунели за инжинерна инфраструктура

Канализационен колектор по тунелен способ на ЕЦ на УВД - Работен проект

Колекторът е проектиран по класически тунелен способ

Технически данни:

 Дължина:  204 м.

 Широчина светло: 2,00 м. Напречно сечение: 3,5 м

Обектът е в експлоатация от 1999 г.

Канализационен колектор „Женски пазар”, София” - Работен проект

Колекторът  започва от пл. „Възраждане” и преминава под бул.„Хр. Ботев”, бул. „Ст. Стамболов” до бул. „Сливница”.

Проектиран и изпълнен с МПЩК ( щит ) с диаметър 260 см

Технически  данни, 

Дължина:  1 187 м. Диаметър „черно” – 2,60 м; „светло” – 1 95 м

Обектът е в експлоатация от 1996 г.