Транспортни тунели

Пътен тунел по бул. „Гоце Делчев” под бул. „Цар Борис ІІІ” - Работен проект

Съоръжението е проектирано и изпълнено заедно с МС 14 „Красно село”, като част от тунела и северната рампа са върху метростанцията.

Технически данни: 

 Дължина на тунела:  51,40 м., широчина на тунела:9,0 м; 

 Напречно сечение на тунела: 43,70 м2  

 Северна рампа – дължина 98,70 м.; 

Южна рампа – дължина 62,10 м

 

Обектът е в експлоатация от май 2019 г.

Автомагистрала „Хемус”, пътен тунел „Витиня” - Работен проект

Съоръжението е строено през седемдесетте години на миналия век.

 

Технически  данни: 

Дължина на тунела: две тръби по 1195м. 

Светла широчина на всяка тръба: 12.5м; 

Напречно сечение на тръба: 76м2  

 

През 2006г. изготвихме  „Работен проект за хидроизолация, третична облицовка и осветление за лявата тръба на тунела”.

През 2007 г. проектът е изпълнен.

Автомагистрала „Хемус”, пътен тунел „Топли дол” - Работен проект

Проектиран през 1978г. от колектив с ръководител проф. инж. Ив. Бешевлиев. Съоръжението е строено от 1980 до 1983г. 

 

Технически данни:

Дължина на тунела: две тръби по .890м.  Светла широчина на всяка тръба: 12.5 м; 

Напречно сечение на тръба:  81м2  

 

През 2006г. изготвихме „Работен проект за хидроизолация, третична облицовка и осветление” за дясната тръба на тунела

 

През 2007г. проектът е изпълнен. 

Автомагистрала „Хемус”, пътен тунел „Правешки ханове” - Работен проект

Проектиран през 1986г. от колектив с ръководител проф. инж. Ив. Бешевлиев. Съоръжението е строено от .1987 до 1990 г. 

 

Технически данни: 

Дължина на тунела: две тръби по 900м.  Светла широчина на всяка тръба: 11.4м; 

Напречно сечение на тръба: 64м2             

През 2000 г. изготвихме „Работен проект за за хидроизолация и осветление на тунела”. 

 

През 2002г. проектът е изпълнен.

Автомагистрала „Тракия”, пътен тунел „Траянови врата” - Работен проект

Съоръжението е строено през седемдесетте години на миналия век.

 

Технически данни:

Дължина на тунела: две тръби по 746 м.  Светла широчина на всяка тръба: 12,50 м; 

Напречно сечение на тръба: 78,0 м2  

През 1999 г. изготвихме „Работен проект за хидроизолация, третична облицовка с шумозаглушаващ ефект и осветление за двете тръби на тунела”. 

 

През 2000 г. проектът е изпълнен

Пътен тунел по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител”; гр. Пловдив - Работен проект

Съоръжението е строено през педесетте години на миналия век. 

Двупосочен пътен тунел с по две ленти на движение за всяка посока.

 

Технически данни: 

Дължина на тунела:  216 м.; широчина на тунела: 18 м; Напречно сечение на тунела: 105 м2  

През 1995.г. изготвихме „Работен проект за хидроизолация, третична облицовка с шумозаглушаващ ефект,  осветление и контактна мрежа” на тунела.  

 

През 1996 г. проектът е изпълнен 

Софийски Околовръстен път; У-к от бул. „България” до бул. „Цар Борис ІІІ” - Идеен проект

 „Конструктивни варианти с приложима технология на изпълнение за тунелни връзки на Софийски Околовръстен път в у-к от бул. „България” до бул. „Цар Борис ІІІ”, включително количествени сметки и прогнозни стойности.

Проектът включва:

– ново транспортно-комуникационно решение;

– два основни еднопътни тунела с по две ленти в посока от бул. „Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”, всеки с дължина по 680 м. Технология на изпълнение е „Милански способ” с оглед запазване на движението по Околовръстен път. 

– еднопосочна, пътна връзка от основния тунел под кръстовището с бул. „Цар Борис ІІІ” посока кв.„Княжево”, изпълнявана по тунелен способ – НАТМ – 821 м. и два участъка по „Милански способ”  с обща  дължина 300 м.

– кръстовище на две нива на Околовръстен път и бул. „Бъкстон”. Ново комуникационно решение; Конструкция с дължина 38,5м., изпълнявана на етапи, с технология осигуряваща движението в кръстовището.

Проектът е изготвен през 2020 г.

Транспортен тунел „Драган Цанков”; гр. София - Работен проект

История:

Проектиран през 1979 – 1982 г. от колектив с ръководител проф. инж. Иван Бешевлиев. Предвиждан е за трамваен тунел, но с габарити за метротунел. Съоръжението е строено от 1982 до 1987 г. с ръководител инж. Антон Янев. Строителството е изпълнено по „Нов австрийски тунелен метод” НАТМ, с две пилотни пиедритни галерии. През 1987 г. тунелът е завършен без „входна” и „изходна” рампи и без да е оборудван. От 1987 до 2003 г. съоръжението е „замразено”. С решение на СОС от май 1999 г. през тунела преминава Първи диаметър на Софийското метро. 

 

Технически данни:

 – Дължина на тунела: 1 932 м.; широчина на тунела: 8,10 м; 

 – Светло напречно сечение тунела: 46,1 м2  Черно сечение 62,7 м2

– Напречно сечение на пиедритна галерия: 3,6 м2  

 

Във връзка с преминаването на Първи метродиаметър през тунел „Др. Цанков” и необходимостта от нова нивелета, през 2002 г. „РИКАТ” ООД изготви Работен проект за „Понижение на конструктивното дъно на тунел „Др. Цанков”. В участък с дължина от 169 метра, контрасвода (дъното) бе понижен плавно от 0,00 до 4,40 м. с което светлото напречно сечение се увеличи до 79,80 м2.  Проектът е изготвен през 2003 г. 

Съоръжението е в експлоатациа от 2004 година