Метрополитен София - линия М4

Screenshot 2020 12 16 at 12.12.47

МЕТРОСТАНЦИЯ 18 „Младост ІІІ” - Работен проект

Подземна метростанция с дължина 164,60 м. и широчина  22,65 м.

Дълбочина на станцията: 12,50 м.  Обектът е в експлоатация от април 2012г. 

МЕТРОСТАНЦИЯ 19 „ИЕЦ Цариградско шосе” - Работен проект

Подземна метростанция с дължина 133,70 м. и широчина  22,80 м.

Дълбочина на станцията: 17,90 м.

Обектът е в експлоатация от април 2012г. 

Тунелни метроучастъци преди и след МС 18 - Работен проект

Тунели изпълнени по технологията „милански способ” с обща дължина 768 метра.

 

Обектът е в експлоатация от април 2012г.

Метроучастък от МС 13 „Младост І” до МС 23 - Аерогара „София” - Идеен проект

Пълен Идеен проект в четири варианта, по всички части, изготвен през 2006 – 2007 г.

Избран вариант:

Дължина на участъка: 7 107 метра; Брой метростанции: – 6; в т. ч. подземни:  4 и надземни 2;

Тунелни участъци: 

    – тунели по открит способ:  3 362 метра 

    – тунели по тунелен способ – НАТМ 923 м.

Наземни участъци:   1 596 метра

Естакади  453 метра

Най – голяма дълбочина на участъка: 19,40 метра