Метрополитен София - линия М3

Screenshot 2020 12 17 at 12.42.37

МЕТРОСТАНЦИЯ 12 „Бул. „България” - Работен проект

Подземна метростанция с дължина 104,50 м. и широчина 18,10 м. Дълбочина на станцията: 18,00 метра. Изпълнена е по “милански” технологичен метод, като е отчетено взаимодействието между укрепващите шлицови стени и вътрешната конструкция. Тежките хидрогеоложки условия, поради непосредствена близост на река „Перловска” и преминаване на Тунелопробивната машина след изпълнение на основната конструкция, бяха сред предизвикателствата за нас, като проектанти и изпълнителите на строитеството.

Обектът е в експлоатация от август 2020 г..

МЕТРОСТАНЦИЯ 14 „Красно село” - Работен проект

Подземна метростанция с дължина 105,00 м. и широчина – от 19,00 до 24,00 м.  Комбинирана технология на изпълнение „Милански способ” и открит способ в укрепен изкоп с шлицови стени и анкери. Дълбочина на станцията: 22,20 м.

 

Четириклонов пешеходен подлез при кръстовището бул „Цар Борис III” и бул „Гоце Делчев” и транспортан тунел под бул „Цар Борис ІІІ”. 

 

Голямата дълбочина на станцията, близкостоящите сгради и преминаването на Тунелопробивната машина, бяха сред трудностите, които решихме при проектирането на обекта. Върху покривната плоча е изградена транспортна връзка на ул “Житница” с бул. “Гоце Делчев”. 

Обектът е в експлоатация от август 2020 г.. 

МЕТРОСТАНЦИЯ 17 „Овча купел 2” - Работен проект

Подземна метростанция с дължина 105,00 м. и широчина 18,10 м. Технология на изпълнение „Милански способ” на междинна плоча (вестибюл) и открит способ на покривна плоча.  Дълбочина на станцията: 15,20 м.

Обратана засипка върху метростанцията с дебелина около метър ни даде възможност да постигнем дебелина на покривната плоча от 65 см., за отвор 18 метра.

Обектът е в експлоатация от края на 2020 г.. 

МЕТРОСТАНЦИЯ 18 „Горна баня” - Работен проект

Подземна метростанция с дължина 121,50 м. и широчина 18,50 м. Част от нея се намира под Околовръсния път на София. Комбинирана технология на изпълнение „Милански способ” и открит способ в укрепен изкоп с шлицови стени и анкери. 

Дълбочина на станцията: 17,20 м.

Пешеходен подлез до нова спирка на ж. п. линия София – Перник с дължина 90 м;

Обектът е в експлоатация от края 2020 г.. 

Метроучастък от МС 17 „Овча купел 2” до МС 18 „Горна баня” - Работен проект

Двупътен тунел изпълняван по технологията „Милански способ” с дължина 521,00м.. Най – голяма дълбочина на участъка: 13,60 метра. Напречен профил на тунела  57 м2 

Изпозвана е хидроизолация “PENETRON SEALCOAT”, пръскана от вътрешната страна и влизаща в реакция с бетона за поемане на негативен воден напор. Това позволи да намалим дебелината на вътрешната конструкция до минимум. 

Обектът е в експлоатация от края 2020 г..

Отклонение на Трета линия към кв. „Слатина” - Работен проект

Местоположение: бул. „Евлоги Георгиев” при Военна академия;

Подземно, двуетажно, стоманобетоново съоръжение с дължина 46 м. Променлива широчина от 12,00 до 21,00 м. Дълбочина 25,2 метра. Проектът осигурява реализиране на бъдещото трасе към кв. „Слатина” при въведен в експлоатация III-ти метродиаметър. Изпълнено е по “милански” технологичен метод, с две милански плочи – покривна и междинна (на която се разполагат вентилаторите), като е отчетено взаимодействието между укрепващите шлицови стени и вътрешната конструкция. Съоръжението е изключително сложно, както от проектна гледна точка, поради дълбочината си и геоложките условия от непосредствената близост на “Перловска река”, така и от технологична гледна точка, поради преминаването на тунелопробивната машина под готова междинна „миланска” плоча и разбиването на тунелната облицовка (тюбинги) за изпълнение на дънна плоча. Челните шлицови стени са дълбоки 30,0 м и са проектирани и изпълнени със стъклопластова армировка, осигуряваща преминаване на Тунелопробивната машина след изпълнението им, а междинната „миланска”  плоча позволи достигане на проектната дълбочина без изпълнение на инжекционни анкери, които да усложнят хидроизолирането на съоръжението. 

 

Обектът е в експлоатация от август 2020 г.

МЕТРОСТАНЦИЯ 5 „Хаджи Димитър” – Технически проект. 2015г.

Подземна метростанция с дължина 114,40 м.  и широчина  16,30 м.

Дълбочина на станцията: 15,20 м. 

Пешеходен подлез под р. „Перловска” по тунелен способ – НАТМ.

ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ ЗА МЕТРОТУНЕЛИ

– от МС 14 „Красно село” до МС 15; – открит участък 514 м., тунелен участък изпълняван по технологията „Милански способ” –  193 м, стоманен мост с дължина 81,0 м. Проект 2015 г.

  от МС 15 до МС 16 – тунелен участък изпълняван по технологията „Милански способ” 1187 м. Проект 2015г.

  от МС 16 до МС 17 – тунелен участък изпълняван по технологията „Милански способ” 616 м. Проект 2016 г.

ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ ЗА МЕТРОДЕПО

– Метродепо „Ботевградско шосе”. Административна сграда, работни и гаражни халета. Площ 185 000 м2.

– Метродепо „Житница”. Площ 35 500 м2; включително халета, административна сграда и автобусен паркинг за 100 автобуса;