МОСТОВИ СЪОРАЖЕНИЯ

Подземно, археологично ниво на пл. „Независимост” - Работен проект

Мостовата конструкция на площад „Независимост”  изградена между сградите на Министерски съвет,  Президентството и на новата сграда на Народното събрание Република България.

 

Това съоръжение е построено с цел да се разкрият, консервират и запазят за поколенията, останките от Римския град, основан преди повече от 2000 г. Чрез него се свързват двата съществуващи подлеза: този при хотел „Балкан” (на запад) с този пред сградана на Народното събрание, в който е разкрита Източната порта на крепостната стена. По този начин под площада се създаде голямо подземно пешеходно ниво, изцяло доминирано от археология на повече от 2000 години.

 

Съоръжението е с размери: 118,40 м. дължина и 45,00 м. широчина. Площа е 5 328 квадратни метра. Конструкцията е монолитна стоманобетонова. Най-голямото предизвикателство при проектирането, а после и при изпълнението, беше фундирането на съоръжението поради следните обстоятелства.

 

1. Под констукцията по цялата й дължина, преминава трасето на Първи метродиаметър – два отделни тунела всеки с диаметър 5,50 м. Темето на тунелите изпълнени с Тунелопробивна Машина, е на 90 см от дънната  плоча на конструкцията.  Фундирането не трябва да променя равномерното до този момент натоварване върху пръстените на метротунелите.

 

2. Пълното запазване на археологичните останки от античния римски град, чието точно място не беше ясно преди изкопните работи.

 

При тези предпоставки, фундирането на конструкцията е различно, като част от нея е фундирана на пилоти, част – на площни фундаменти и част на ивични фундаменти. Последните са  изпълнявани като тунели под стените на римските сгради с цел да се запазят в автентичния си вид. По време на строителството се наложи няколко пъти да сменяме начина на фундиране, местата на колоните, нови статически схеми, нова технология на изпълнение и т. н. Накрая всичко приключи успешно и от 2012 год., археологичното ниво на пл. „Независимост” стана една от основните забележителности на София.

Мост над р. Драгалевска”; - Метро София Първи диаметър, Втори радиус, у-к между МС№10 и МС№11

Проектът е изготвен през 2005 г.

 

Монолитна стоманобетонова конструкция;

Дължина: 10,70 м.

Широчина: 9,30 м.

 

Обектът е изпълнен през 2006 г.