Метрополитен София - линия М2

Screenshot 2020 12 17 at 12.41.22

МЕТРОСТАНЦИЯ 10 „Европейски съюз” - Работен проект

Конструкцията на голяма част от метростанцията е построена

през 1980 г. при строителството на НДК.

 

„РИКАТ” изготви Работен проект за южната частна метростанцията с дължина 73,0 м.

 

Подземна метростанция с обща дължина 192,8 м. и широчина на 19,00 м.

Дълбочина на станцията: 12,80 м.

 

Изпълнение – открит способ в укрепен котлован.

МЕТРОСТАНЦИЯ 9 „НДК”- Работен проект

Конструкцията на голяма част от метростанцията е построена

през 1980 г. при строителството на НДК.

 

„РИКАТ” изготви Работен проект за северната част на метростанцията с дължина 62,0 м.

 

Подземна метростанция с обща дължина 251,30 м.  и широчина 19,0 м.

Дълбочина на станцията: 11,20 м.

 

Изпълнение – открит способ в укрепен котлован.

 

Обектът е в експлоатация от август 2012г.. 

Метроучастък от МС 10 до МС 11 „Джеймс Баучер” - Работен проект

Двупътен тунел по тунелен способ – технология Нов Австрийски Тунелен Метод (НАТМ); Дължина 718,0 метра. Най-голяма дълбочина на участъка: 32,5 метра. Напречен профил на тунела 76 м2. Светло сечение – 54,40 м2. Минимално покритие над свода 6,70 м. Максимално покритие – 23,80 м. Проектиране през 2009 – 2010г.
Обектът е в експлоатация от август 2012г.

Междустанционен тунелен участък от МС 10-ІІ до км. 9+310,90 - начало НАТМ - Работен проект

Метротунел изпълняван по открит способ, като укрепващите изкопа шлицови стени са включени в конструкцията.

 

Дължина 157,4 м. и променлива широчина от 9,70 до 15,10 м.

Максимална дълбочина под терена – 13,40 метра.

Постоянни разпънки на стените.

 

Проектът е изготвен през  2010 г.

 

Обектът е в експлоатация от август 2012г.

Метроучастък от „Изходна шахта за ТПМ” на бул.„Витоша” до МС 9 „НДК”- Работен проект

Двупътен тунел по „Милански способ”.

Дължина 74,0 м.

Широчина от 10,20 до 13,80 м.

Дълбочина 11,00 метра.

 

Обектът е в експлоатация от август 2012г.

МЕТРОСТАНЦИЯ 12 „Витоша” - Идеен проект

Подземна метростанция с дължина 166,0 м.  и широчина  20,30 м.; Изтеглител след нея с дължина 155,0 м…

Дълбочина на станцията: 20,30 м.

Метроучастък от МС 11 „Джеймс Баучер” до МС 12 „Витоша” - Идеен проект

А). Двупътен тунел по тунелен способ – НАТМ; обща дължина 781,0 м.

Най-голяма дълбочина на участъка: 25,0 метра. Напречен профил на тунела 77 м2 Светло сечение 53,5 м2.

Б). Двупътен метротунел по проектиран по технологията „милански способ” с дължина 188,4 м.