Intro background

“Няма нерешен технически проблем”

Project

Проектиране

Подземни и надземни инженерни съоръжения – метрополитени, транспортни тунели, подземни и надземни паркинги, мостове.
Комплексно проектиране на обществени и жилищни сгради.
Реконструкции на съществуващи сгради.
Тунели за инженерна инфраструктура.
Consulting

Консултиране

Консултаци в областта на строителството и недвижимите имоти.
Изготвяне на тържни документи.
Оценка на качеството и стойността на строителните работи.

Нашата история

„РИКАТ“ ООД е създадено през 1991 г. като частно проектанско бюро.
При настъпилите промени, динамичното развитие на строителството и строителните технологии, дейността на “РИКАТ” ООД се отличава с добро съчетание между опита и науката, изграждайки своя девиз: “Няма нерешен технически проблем”. Нашият екип,
както и сътрудниците ни, работят за успеха на нашите клиенти, обхващайки цялата
подготовка до започване на строителството, както и пълен контрол (супервизия) върху строителния процес и реализиране на проекта. Многогодишният ни опит, добрите ни контакти с техническите институции и общинските власти на гр. София, също помагат за взаимния успех.

Екип

 • Антон Янев

  Управител

  Строителен инженер

  42 години стаж
 • Иван Бешевлиев

  Професор

  Строителен инженер

  д-р на техническите науки;

  над 45 години стаж
 • Живко Добрев

  Строителен инженер

  31 години стаж
 • Явор Първанов

  Строителен инженер

  19 години стаж
 • Николай Димитров

  Строителен инженер

  15 години стаж
 • Боряна Колчакова

  Архитект

  30 години стаж
 • Румяна Янева

  Строителен инженер

  37 години стаж
 • Анета Студенова

  Електроинженер

  30 години стаж
 • Христо Божинов

  Геодезист

  34 години стаж

Партньори

 • Partner 1
 • Partner 2
 • Partner 3
 • Partner 4
 • Partner 5
 • Partner 6
 • Partner 7
 • Partner 8
 • Partner 9
 • Partner 10
 • Partner 11
 • Partner 12
 • Partner 13
 • Partner 14
 • Partner 15
 • Partner 16
 • Partner 17
 • Partner 18

Контакти

Map marker
Ул. „Тодор Стоянов“ №17, Кв. „Изток”, 1113 София, България
Phone icon
+359 2 9733911