Предмет на дейност
Проектиране
  • Подземни и надземни инженерни съоръжения – метрополитени, транспортни тунели, подземни и надземни паркинги, мостове
  • Комплексно проектиране на обществени и жилищни сгради.
  • Реконструкции на съществуващи сгради.
  • Тунели за инженерна инфраструктура.

Консултиране

  • Консултации в областта на строителството и недвижимите имоти.
  • Проучване на сгради, парцели и терени.
  • Експертизи и оценки на сгради и други недвижими имоти.
  • Изготвяне на тържни документи.
  • Оценки на качеството и стойността на строителните работи.

История

"РИКАТ" ООД е създадено през 1991 г. като частно проектанско бюро.

При промените, настъпили в условията на пазара на недвижимо имущество и строителство в България, дейността на "РИКАТ" ООД се отличава с добро съчетание между опита и науката, изграждайки своя девиз: "Няма нерешен технически проблем". Нашият екип, както и многобройните ни сътрудници работят за успеха на нашите клиенти, обхващайки цялата подготовка до започване на строителството, както и пълен контрол (супервизия) върху строителния процес и реализиране на проекта. Добрите ни взаимоотношения с техническите институции и общинските власти на гр. София, също помагат за взаимния успех.

Екип
Антон Янев
управител
строителен инженер
35 години стаж
Иван Бешевлиев
строителен инженер
д-р на техническите науки
47 години стаж
1923 - 2014
Боряна Колчакова
архитект
28 години стаж
Румяна Янева
строителен инженер
26 години стаж
Живко Добрев
строителен инженер
24 години стаж
Явор Първанов
строителен инженер
13 години стаж
Николай Димитров
строителен инженер
7 години стаж
Марио Куцаров
строителен инженер
специалист по водопровод и канализация
30 години стаж
Анета Студенова
електроинженер
27 години стаж
Христо Божинов
геодезист
30 години стаж
Сътрудници

Инженери и архитекти от всички специалности в строителния бранш, с доказани професионални качества, включително и в чужбина.

Baumit
Международен панаир Пловдив
McDonald's България
Метрополитен ЕАД
Столична община
Обединение "Метро Трейс"
Обединение "Метро Младост"
Метрополитен ЕАД
III DIAM

Централен офис:
ул. "Тодор Стоянов" №17
кв. "Изток"; 1113 София
България

Тел.
+359 2 9733911
Факс
+359 2 9733004

Е-mail:
rikat@mail.orbitel.bg
rikat@abv.bg